Professional Cardboard Production

Complex product range from design
and technical solution to completion, in every detail.

Our Production
kartónová výroba
ďalej

Full service for the client

Návrh dizajnu produktu

Product design
services

VýroBa vzorky na odskúšanie

Production
of specimens

Vlastná doprava v rámci celého slovenska

Own transport
within Slovakia

Development, design, production

Vývoj, dizajn, výroba

Quality construction

Kvalitná konštrukcia

Load tests

Záťažové testy
Kvalitný kartónový stojan
Série od 1 kusu

Series from 1 piece

Vzorka pred sériovou výrobou

Specimen before mass production

Dodržiavanie stanovených termínov

Respect of deadlines

ďalej

Our products